Sinnfoort winkelmandje
winkelmandje
Over Shophouse  |  Winkelinrichtingen zoek

 

  WEBSHOP

 Disclaimer

 
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina:
iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; 
 
Shophouse:
de bevoegde uitgever van de webpagina; 
 
gebruik:
onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); 
 
u:
de persoon die de webpagina gebruikt; 
 
de inhoud:
onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Shophouse spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. Shophouse verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
5. Shophouse is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. Shophouse mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
9. U zal Shophouse vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina. 

 Shophouse BV
Hoorn 2A
6713 KR  Ede - Nederland
E-mail: info@winkelmaterialen.com
T. +31 (0)318 617799

 

Openingstijden:
maandag-vrijdag  
09:00-17:00 
 
 

iDeal

 

 

 

 

 

 

 

privacy  |  disclaimer  |  transport  |  verkoopsvoorwaarden  |  links

webshop by tales.be

migrated